0911 412 038

QUY TRÌNH VAY NHƯ THẾ NÀO? Đây là quy trình khép kín bao gồm tất cả các khâu từ nhu cầu bản thân của sinh viên đề nghị vay vốn cho tới các bước nộp hồ sơ và sau cùng là khâu giải ngân khoản vay của bạn. Cần xác định rõ ràng những mục đích vay vốn chính đáng […]


Tài chính sinh viên – chúng tôi là ai? Dịch vụ được hình thành từ giữa năm 2014, trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Kim An tính đến thời điểm hiện tại dịch vụ đã phát triển hơn 3 năm và đạt được những thành công đáng kể. Để có được […]


Lãi suất vay vốn sinh viên là cách tính vô cùng ưu đãi được tính toán dựa trên kết quả học tập của học kỳ gần nhất (chỉ cần trên 5.0 là đủ điều kiện vay vốn) đối với sinh viên học hệ Đại học – Cao đẳng hệ chính quy. Còn đối với sinh viên học hệ Trung Cấp và hệ liên […]


-
Đăng ký
Đăng ký